Curiosidades y Anécdotas

ARA I SEMPRE, MESTRES DE CONCERTACIO

Si algú pot presumir de concertació, de treballar  unint esforços  i amijanant accions per a conseguir acorts, som els Agent Comercials Colegiats.  Nos ve de natural en el ADN, és consubstancial en la professió i  font  de la que raja el nostre aliment. No se devenga, ni cobra comissió, sense tancar un tracte, conseguir que les mans s’estreten i alcançar que les matèries o servicis vagen en benefici de les parts. El sou nostre representa jornal que paga l’acort alcançat, la concertació pràctica; sent  evident i conegut, net i convengut. Per això, en estes époques electorals, quan patim per tot lo contrari:  les dialèctiques de l’enfrontament, els modos que en ocasions són impresentables… nos afecten particularment i en cada ocasió que se dinamita un supost pont d’entenimet, se ferix la nostra inteligència professional. Nos dol  perdre allò  que demà resultaría un be social. De qualsevol modo, convidem a que tot lo món vote compromesa i  lliurement  i accepte en positiu lo que la majoria trie.

Vicent Ramon Calatayud