Ocupats en l’ ocupació. Artículo prensa referente a nuestro 90 aniversario

Generales Junta gobierno > articulo V. Calatayud.jpg

Falta palla neta i eixuta, per tal d’alluntar-nos les negrors del fum. I estem reculant. Al no haver acorts amples  per a governar-nos,  el fumeral d’este “vaticà”  bossa les conseqüències dels fallits acorts: crema de paper banyat, frustrant a  qui aguarda el blanc símbol del vapor ¿per ad açò  votàrem? La tria fon ampla majoria per la moderació,  i canvi, sí, pero no frontisme i trinchera com amenaça, o res. Lo més centrat dels grans partits  deuria vore’s  reconegut en el futur govern, perque alcançà la part mollar dels vots. No els extrems oportunistes i actors teatrals  demagògics, que ara  mostren  la fam de manar i no el be democràtic: l’ample acort, encapçalat pel grup majoritari a qui els demés lligarien les mans, des de la confiança i  la transparència.  Se recuperaria el treball digne, la responsabilitat i honradea  gestora, l’ètica empresarial i sindical, junt a la millor distribució territorial i econòmica. Per ad açò fan falta amples majories, que  igualen  respectant les diferències i que nos alcancen  bona  educació, preant  les excelències, aprofitant els bens de l’inteligència i la constància, vertebrant-nos el factor humà, jugant i arbitrant el benestar social. Açò no és  tan fàcil com derrocar immisericorde, mentres el gemec de qui no troba digna ocupació nos commou. No podem donar excuses als poregosos, perdent temps i ocasió per a posar via a les ganes de treballar i voluntat d’invertir. Hi ha  inteligència,  formació i entusiasme creatiu en les novelles fornades de llicenciats. Per lo dit, acodirem a la crida del Colege d’Agents Comercials, sumant al XV Fòrum d’ocupació i mamprenedoria, els dies 17 i 18, en la Facultat d’Econòmiques, allí, entitats, coleges professionals i empreses, van a desgrunar les pròpies maneres de crear ocupació. És el  camí de la venda, com a intermediaris fidels i factors de llocs de treball en les indústries, promotors de novetats i abastidors del consum. 

Vicent Ramon Calatayud