Mayores

Retrobant-nos

Escric en vespra de Sant Donís i me prenc  la llicència de fer-ho en valencià, que és la meua llengua de naixença, per ser dia tan senyalat i que nos demana anar a les arraïls, sense destorbar a ningú i agraint de bestreta si algú fa un esforç per a seguir-me; recorde yo  el que deguí fer  de chiquet a l’arribar a l’escola. Ara estic content de dominar dos idiomes i de gojar intentant entendre’m en tot lo món. Pero demà 9 d’octubre és la festa dels Valencians i la llengua que particularment nos identifica està en perill.

En l’obligació de donar conte de les activitats dels Majors i dec raonar de l’alegria que les dos convocatòries en el Colege nos aportaren. La primera el 13 molt concorreguda i la segona el 23 de setembre no tant, pero a la que, intentant iniciar els jocs de taula i organisar tornejos…férem rogle tots i entràrem  en fondària i experiència pròpia a preguntar-nos i supondre quín seria el cami ascendent que a tots nos agradaría recórrer i cóm d’acompanyats si és possible, mes que sapiam que morir-se és cosa d’u i res més, com nàixer. La conclusió final, darrere del diàlec ben participat, eixemplarisat i d’ensajar moltes situacions, és que nos hem de saber adaptar, acceptar les limitacions creixents… i que no li  valdrà en la majoria dels casos, eixe  pla ideal que pot ser acaronem, perque tot canvia.  Aixina que la A, per tres: Acceptació.  Adaptació… pero també  Activitat; esta última irrenunciable, d’acort a la sicomotricitat i mai deixada en vago. Estant a soles, en la família, en residència o dependència. Actius de cap mentres no pugam una atra cosa: llegir, escriure, pintar, conversar, debatre… utilisar, pero no postrar-nos a la quadrícula. Per això la tan esperada eixida del 5 d’octubre a Elig fon un regal que poguérem paladejar en tots els sentits i del qual nos donarà raó la nostra Vicepresidenta.

També l’èxit i reconeiximent internacional que la figura de l’Agent Comercial Colegiat ha alcançat en la 62ª  European Commodities Exchange que la Llonja de Valéncia ha organisat i dut a terme, en satisfacció plena dels visitants i la natural acollida de Valéncia. Cosa que nos relatarà  la veu autorisada del nostre President d’Honor.

Vicent Ramon Calatayud