Artículos de Opinión

Cresta de la Fira

Charrar de fira és animar l’esperit. Els valencians sempre hem segut mamprenedors i per tradició bons comerciants. L’acció de comprar i vendre paga,  gratificant en satisfacció per a  qui oferix  ventaja, producte o servici i per a qui alcança una millora, cobrix una necessitat… des de la més urgent o imprescindible a la més aleatòria o fantàstica. Per això els motius, llocs o circumstàncies que faciliten les  accions socials del comerç, venen aparellades a un concepte festiu. Els creadors, animadors  de fires i festes, ademés de fomentar l’economia i l’ocupació, fan un be social, que nos desintoxica de la rutina diària i  nos alcanca una millora anímica.  No sé si també, com  intangible,  podríem dir-li immastegable, quan la gastronomia troba son millor  replà en la festa/fira. Des de chiquets ilusionats, la paraula fira ya nos posa en marcha;  en la fireta del poble, la tradicional de Xàtiva, com en les centenàries del JULIOL lúdic,  o la Fira Mostrari de Valéncia: el millor expositor del potencial comercial nostre. S’alvançà en moderns sistemes de mostra en viu i contractació de proyecte internacional. Valéncia figura en “la ruta de la Seda” per  geoestratègia, situada  al mig del Mediterràneu, La Llonja alberga als comerciants, el paper i el textil parlen de Valéncia i la Fira de Mostres és pionera internacional.

Les modes, les corrents i circumstàncies fan que tot puge i baixe. Fira Valéncia  des del 70 en Benimàmet, potencià en més força  certàmens monogràfics com el MOBLE, inventà  el  del TEXTIl … alcançà en  atres un nivell màxim. I també patí uns canvis sociopolítics que la feren perillar, des de lo més alt de la seua cresta. Ara les persones i les gestions oportunes, estan en la tasca de recuperar el goig,  presentant  novelles propostes per a ilusionar, en productes cap al confort de les llars de tot lo món. Des de hui dia 19, en HABITAT 2023, podran admirar-se i alcançar-se, per a decoració, moble, textil i servici, com mostra i oferta internacional. Gestionats i personalisats pels Agents Comercials, com sempre. El Colege de Valéncia des del propi estant, convida a la festa remontantant-la cap a la cresta.

Vicent Ramón Calatayud